top of page

Bli medlem i Kongsten Idrettsforening

En idrettsklubb blir aldri mer enn summen av medlemmene sine, og vi er derfor helt avhengig av våre aktive medlemmer.

Alle spillere (barn) må være registrerte medlemmer i klubben for å kunne delta i våre aktiviteter, inkl. treninger og kamper. Vi ønsker også at alle spillere er representert med minst én foresatt som medlem i klubben.

Kostnaden for kontingent (400,-) og treningsavgift (800,-) er pt. kr. 1 200,- per år, og betales enten for et helt eller halvt år ad gangen, avhengig av tidspunktet for innmelding. Treningsavgiften gjelder pr. spiller, men man betaler kun én kontingent pr. familie (det er således ikke noen ekstra kostnad for foresatte som melder seg inn). 

Medlemskapet inkluderer at spilleren er dekket av klubbens barneidrettsforsikring

Dersom du ønsker å hjelpe oss til å gi et endra bedre idrettstilbud til barna i vårt nærområde, kan du bli støttemedlem. Dette koster kr. 300,- per år. 

Aktivt medlem

Medlemskap skjer gjennom idrettens medlemssystem "Min idrett", og krever en bruker der for både spilleren og foresatte.

Opprettelse av Min idrett bruker og innmelding i klubben kan enten gjøres via idrettens forenklede innmeldingsløsning, eller direkte i Min idrett.

Innmeldingsløsningen har et enklere grensesnitt for innmelding, men andre funksjoner er kun tilgjengelig direkte i Min idrett, inkl. betaling av faktura.

Merk at det uansett er anbefalt at foresatte oppretter en Min idrett bruker til seg selv før sine barn, for å sikre at det blir korrekt i systemet.

Idrettens innmeldingsløsning

-Gå til https://medlemskap.nif.no/19665 

-Velg enten "Logg inn" dersom du allerede har en Min idrett bruker, eller "Ny bruker"

-Velg hhv. "Jeg skal bli medlem" for foresatte, og "Barnet mitt skal bli medlem" for spillerne

-Velg aktivitet: Foresatte skal kun være medlem på klubbnivå (automatisk valgt), men for spillerne må man huke av for Fotball

-Huk av "Jeg er kjent med...", og klikk "Fortsett"

-Se informasjon på neste side og klikk "Fullfør"

 

Min idrett

-Gå til https://minidrett.nif.no

-Velg enten "Logg inn" dersom du allerede har en Min idrett bruker, eller "Ny bruker"

-Legg til familiemedlemmer (spillere) under "Min profil" (i toppmenyen) og deretter "Legg til familie" (i høyremenyen)

-Gå til "Medlemskap" (i toppmenyen), velg rett person, og velg "Finn ny klubb"

-Søk opp Kongsten Idrettsforening og velg i søkeresultatet under

-Huk av Kongsten Idrettsforening i menyen til høyre. For spillere: Huk også av for Fotball (gren).

-Klikk "Send søknad"

Støttemedlem

Støttemedlemskap betales gjennom Vipps.

-Søk opp Kongsten Idrettsforening eller 96955

-Merk betalingen med "Støttemedlemskap" og betal kr 300,-

bottom of page