KONTAKTINFORMASJON

Mob. 920 41 205

E-post: post@kongsten-if.no

Kongsten Idrettsforening

Postboks 51

1629 Gamle Fredrikstad

Org. nr. 883993292

Kontonr. 1105 29 38270

Vipps: 96955

For kontaktinfo til alle klubb- og lagroller se denne oversikten på fotball.no: Roller

© 2018 Kongsten Idrettsforening.