KONTAKTINFORMASJON

Kongsten Idrettsforening

Postboks 51

1629 Gamle Fredrikstad

Org. nr. 883993292

Kontonr. 1105 29 38270

Vipps: 96955

For kontaktinfo til alle klubb- og lagroller se denne oversikten på fotball.no: Roller