top of page

Om Kongsten Idrettsforening

Kongsten Idrettsforening er en bydelsklubb som dekker Kongsten, Gamlebyen, Gudeberg og omliggende områder i Fredrikstad. 

Vi er en foreldredrevet klubb som prøver å gi kameratskap, idrettsglede og fellesskap til barn og ungdom i vårt nærområde. 

Vi er en foreldredrevet klubb. Det innebærer at de som jobber i klubben er foreldre eller andre som gjør dette på frivillig basis. Slik er det i mange klubber. For å ha et lag må det altså være foreldre eller noen andre som stiller opp. Vi setter stor pris på å kunne tilby aktiviteter for barna i nærområdet og til dette trenger vi engasjerte foreldre. Hvis vi deler på oppgavene blir det mindre arbeid på hver enkelt og vi kan gi et bedre tilbud til barna våre. Har du ikke barn i klubben, men ønsker å bidra, så ta gjerne kontakt med styret.

 

Vi er opptatt av at barna skal være i et godt miljø og oppleve treningsglede. Vi ønsker at alle skal oppleve å være en del av et fellesskap, ha respekt for hverandre og være inkluderende.

Ønsker du å starte en idrett eller et lag i klubben vår er du velkommen til å ta kontakt med styret. 

bottom of page