top of page

Krav og retningslinjer for gjennomføring av kamper

Sist oppdatert: 20. juni 2021 

Nedenfor følger de krav og retningslinjer alle i klubben må være kjent med og etterkomme ved gjennomføring av kamper.

Disse er hentet fra Fotballens koronahåndbok (per 18. juni 2021): https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/fotballens-koronahandbok/.

 

Dette er relevant for både spillere, trenere/lagledere, dommere, foresatte og tilskuere på kampene våre.

Definisjoner og presiseringer

 • Kamper: Treningskamper, seriekamper og cupkamper som avholdes enkeltvis.

 • Banen: Kamparealet og innbyttersonene, se regler for baneinndeling.

 • Anlegget: Summen av baner, innbyttersoner, publikumssoner, garderober, kiosk o.l. som har samme adresse.

 

Generelt

Deltakerne skal alltid forholde seg til:

 • Syke personer skal holde seg hjemme

 • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold

 • Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer utenfor kampen, også ved reise til og fra
   

 • Begrens antall personer som blir med på kamp utover laget til et minimum (gjelder både når vi spiller hjemme- og bortekamper)

Klubbens ansvar


Overordnede retningslinjer:

 • Arrangørklubben er overordnet ansvarlig for at gjennomføringen av kampene er i tråd Koronahåndbokens kapittel for kampgjennomføring
   

 • Det totale antall personer på anlegget samtidig skal ikke overstige 800 stk, i grupper på inntil 200 stk.
  Dette inkluderer utøvere, trener, dommere og eventuelle tilskuere.
   

 • Det kan avvikles flere kamper samtidig på samme fotballanlegg, men de skal være separate, og de skal være tydelig adskilt fra hverandre med minimum 2 m inklusiv innbyttersoner og publikumsoner, se regler for baneinndeling.
   

 • Det kan avvikles treninger samtidig med kamper på samme fotballanlegg, men de skal være separate og de skal være tydelig adskilt fra hverandre.

Hjemmelagets ansvar

Ansvaret laget har når vi arrangerer hjemmekamper:

Hjemmelaget skal stille med en Kampvert til alle kamper.
Kampvertens hovedansvar er å påse at kampen gjennomføres etter retningslinjene i Koronahåndbokens kapittel for kampgjennomføring:

 • Det anbefales at antallet personer som deltar på en kamp holdes på et minimum, ref. det totale antallet personer på anlegget samtidig.

  KIF merknader:
  Vi har innført krav om maks en tilskuer per spiller, for å sikre god kontroll på tilskuerne og tilstrekkelig avstand dem imellom.
   

 • Alle på banen skal registreres.
  Hvert lag er ansvarlig for at sine spillere, trenere og ledere er registrert.
  Hjemmelaget er ansvarlig for at dommerne også er registrert.

  KIF merknader:
  Registreringen gjøres av lagets trener/lagleder.

  Siden ingen av våre lag bruker kamprapporter i FIKS må dette registreres på annen måte. Klubben har ikke en egen løsning for slik registrering, så det er opp til lagene hvordan de ønsker å gjøre det.

  Merk ellers at dette kraver gjelder pga. smittesporing, og må følges selv om laget normalt ikke ville gjort samme type registrering.

  Viktig: Laget må sikre at denne registreringen arkiveres og er lett tilgjengelig i minst 10 dager etter kampen, for fremvisning til kommunehelsetjenesten ved behov. 
   

 • Hjemmelaget ved Kampvert er ansvarlig for at det lages tre særlige avmerkinger i tilknytning til banen, som tydelig viser hvor trenere, innbyttere og publikum skal oppholde seg, se regler for baneinndeling.

  KIF merknader:
  Oppmerking av hhv. 5’er, 7’er og 9’er banene ordner Styret, men lagene må selv markere følgende per kamp:

  • Innbyttersonene (teknisk sone): Langs den ene langsiden av banen; med benker og evt. med f.eks. høye kjegler

  • Publikumsonen: Langs den andre langsiden; med høye kjegler, minimum. 1 m ut fra baneoppmerkingen (merk at det må være minst 2 meter til andre baner/soner).

   Kampvert skal møte tilreisende lag og henvise dem til riktig bane og teknisk sone, samt tilskuere til publikumsonen.

 • Hjemmelaget ved Kampvert er ansvarlig for å ha oversikt over publikum med kontaktinfo for mulig smittesporing. Dette inkluderer både hjemme- og bortepublikum.

  KIF merknader:
  Dette foreslås løst ved at Kampvert går rundt blant publikum (som alle skal oppholde seg kun i publikumssonen) og noterer følgende:

  • Per kamp:

   • Dato

   • Hvilken kamp (hvilke lag som spilte)

  • Per publikummer:

   • Navn

   • Telefonnummer

Tips: Laget kan også spørre bortelaget om de kan være behjelpelige med å lage en liste over hvem som kommer som publikum.

NFF, eller klubben, har ikke en egen løsning for slik registrering, så det er opp til lagene hvordan de ønsker å gjøre det.

Det enkleste kan være papir og kulepenn, evt. digitalt på kampvertens mobil/nettbrett.

Viktig: Kampvert må sikre at denne registreringen arkiveres og er lett tilgjengelig i minst 10 dager etter kampen, for fremvisning til kommunehelsetjenesten ved behov.
 

 • Hjemmelaget ved Kampvert skal sørge for at 1 meters-regelen overholdes av alle til stede.

  Merk: Dette gjelder også på lagenes innbytterbenker under kamp - det er kun de spillerne som deltar i kampen på banen som kan fravike dette.
   

 • Oppvarming for innbyttere kan foregå i de oppmerkede innbyttersonene eller bak eget mål

  KIF merknader: Her kan også/må områder utenfor gressmatta benyttes.
   

 • Dersom det skal avvikles flere kamper etter hverandre på samme bane skal nye lag eller personer tilhørende disse ikke komme inn på banen, før tidligere lag har forlatt banen.
   

 • For å sikre god håndhygiene skal det plasseres en sprayflaske med antibac på innbytterbenkene til begge lagene. Bruk utstyret som ligger i kassene vi bruker på treninger - gi snarlig beskjed til Materialforvalter dersom det begynner å bli tomt.
   

 • I tillegg til rengjøring av utstyr som under treningene, må innbytterbenkene vaskes med antibac etter hver kamp.

Dommerens ansvar

 • Melde forfall til hjemmelaget ved sykdom

 • Oppfordre lagene til å unngå unødvendig nærkontakt ved stopp i spillet

 • Kontroller at nødvendige soner er oppmerket, se regler for baneinndeling

 • Bytter bør skje ved det respektive lags innbyttersone

 • Under kampen gjelder vanlige regler

Kiosk

Det er lov med åpen kiosk gitt at man følger retningslinjene til FHI for serveringssteder.
De mest relevante punktene:

 • Øvre antall personer tillat i kiosken avgjøres av størrelsen på lokalet

 • Det skal være mulig å holde minst en meters avstand

 • Unngå trengsel ved inngang, utgang, kassen, bord, toalett og ellers i lokalet

 • Det må være mulig å gjennomføre god håndhygiene ved behov

 • Gode hygienerutiner er forutsatt

 • Hyppig brukte kontaktflater må rengjøres regelmessig

KIF merknader:

 • For vår kiosk vil dette bety maks én person i kiosken ad gangen, evt. flere dersom de er fra samme husholdning
   

 • For rengjøring er det samme utstyret som benyttes under treningene, dvs. antibac og papir, tilgjengelig i bua. Evt. må Kioskansvarlig kjøpe inn kluter eller annet utstyr som trengs. Ved vasking med vann istedenfor antibac må vannet være varmt - som kjent har vi dessverre ikke innlagt vann i kiosken/bua vår.
   

 • Plasser en sprayflaske antibac som kundene kan benytte i luka på kiosken. Bruk utstyret som ligger i kassene vi bruker på treninger - gi snarlig beskjed til Materialforvalter dersom det begynner å bli tomt.

Bortelagets ansvar


Ansvaret laget har når vi spiller bortekamper.

Husk også at hjemmelaget må forholde seg til samme krav og retningslinjer som oss når vi selv arrangerer hjemmekamper, så vennligst hjelp dem med dette!

 • Alle på banen skal registreres. Hvert lag er ansvarlig for at sine spillere, trenere og ledere er registrert.

  KIF merknader: Laget må sikre at denne registreringen arkiveres og er lett tilgjengelig i minst 10 dager etter kampen.
   

 • Oppvarming for innbyttere kan foregå i de oppmerkede innbyttersonene eller bak eget mål. Evt. på et oppmerket område. Innbytterne må ikke kunne oppfattes som en del av et annet lag.
   

 • Det anbefales at bortelaget reiser ferdig skiftet.
   

 • Dersom det skal avvikles flere kamper etter hverandre på samme bane skal nye lag eller personer tilhørende disse ikke komme inn på banen, før tidligere lag har forlatt banen.
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Sjekkliste kamp - korona.PNG
bottom of page