top of page

Krav og retningslinjer for gjennomføring av treninger

Sist oppdatert: 20. juni 2021 

Nedenfor følger de krav og retningslinjer alle i klubben må være kjent med og etterkomme ved gjennomføring av treninger.

Retningslinjene er basert på fotballens koronavettregler og koronahåndbok fra NFF, som igjen forholder seg til gjeldende retningslinjer fra myndighetene. 

Eventuelle oppdateringer i retningslinjene, som påvirker organiseringen eller gjennomføringen av treningene våre, vil bli kommunisert så snart de er publisert og vurdert av Styret. 

Lagene anmodes om å gå gjennom relevante deler av retningslinjene med spillerne ved oppstart av hver trening, slik at alle er kjent med/husker disse.

Nedenfor følger retningslinjene som gjelder f.o.m. 16. april: 

Fotballens koronavettregler, viktigste punkter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generelle retningslinjer 

 • Det skal ikke utøves fotballaktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.
   

 • Organiserte treninger er frivillig å delta på 
   

 • Alle som møter til organisert trening skal være symptomfrie og friske, og skal ikke være i karantene. Dette er spillerens og foresattes ansvar. 
   

 • Husk gode hygienerutiner! 
   

 • Alle som deltar på treningene må registreres, for mulig smittesporing

Koronaansvarlig 

 • Hvert lag, eller hver gruppe innenfor laget dersom relevant, skal ha en definert ansvarlig under treningene som har ansvaret for å påse at retningslinjene følges. Vi kaller denne rollen Koronaansvarlig. 
   

 • Koronaansvarlig skal være en voksen, enten en av trenerne/laglederne eller en foresatt som ønsker å hjelpe til 

Hygiene 

 • Håndvask skal skje før og etter trening. Dette gjelder alle som deltar i treningene, dvs. både spillere, trenere/lagledere og eventuelle foresatte som hjelper til. 
   

 • Baller, kjegler og annet utstyr skal rengjøres jevnlig. Det er anbefalt å gjøre dette mellom treningene. 

Siden vi ikke har innlagt vann i kiosken/bua, eller ellers tilgang til dette i nærheten av banen, må håndvask og rengjøring foregå med antibac (evt. om lagene selv sørger for vann og såpe).  

Antibac til hhv. hender og utstyr, papir, engangshansker, søppelbøtte og -poser er kjøpt inn og er tilgengelig i bua. 
Dette er organisert i to kasser som kan stasjoneres ut på banen under trening. I tillegg er det en kasse med ekstrautstyr for å supplere med. 

Merk: Dersom det begynner å bli tomt må laget umiddelbart varsle Materialforvalter Magnus Bjur (99 01 93 96). 

Organisering og gjennomføring av treningene 

 • Alltid 1 meters avstand eller mer, så lenge man ikke spiller fotball. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper. 
   

 • En fotballbane regnes som et offentlig sted, og det skal maks være 50 personer til stede 
   

 • Foreldre bør ikke være til stede ved treningsfeltet.   
   

 • Grupper: 

 • Maks 20 spillere per gruppe 

 • En leder per gruppe som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene (Koronaansvarlig) 

 • Gruppene bør være de samme i minimum en uke. Rullering mellom ulike grupper i klubb er greit. Forutsettingen er da at det går to dager mellom treningene.  

 • Treningskamper må skje innad i gruppene – altså ikke mellom grupper.  
   

 • Barn kan kjempe om ballen, så lenge det er innad i faste grupper 
   

 • Unngå unødvendig nærkontakt i form av high fives, jubling i klynge, osv. 
   

 • Det er lov å ta på ballen og annet utstyr, men klubben anbefaler å unngå dette. Spesielt utstyr bør håndteres av en og samme person gjennom treningsøkta. 
   

 • Det er lov å nikke ballen, dempe på brystet, etc. 
   

 • Retningslinjene muliggjør at keepertreninger kan gjennomføres som normalt 

Baneinndeling 

Figuren nederst viser oppmerkingen av Kongsten hovedbanen. 

Det er en anbefalt begrensning på antall spillere/ledere per banetype. Dette gjelder altså i tillegg til retningslinjene som er beskrevet over. 

 • 11-er bane: 50 spillere/ledere 

 • 7/9-er bane: 25 spillere/ledere 

 • 5-er bane: 15 spillere/ledere 

Anbefalingen som gjelder 11-er bane betyr da at det er anbefalt maks 50 spillere/trenere på hele hovedbanen. Klubben legger derfor opp til at maks to lag har treninger samtidig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reaksjoner ved brudd på retningslinjene 

 • Styret kan stoppe treninger for et lag dersom det viser seg at lederne på laget ikke følger retningslinjene 
   

 • Lagets ledere kan sende spillere hjem som bevisst og gjentatt velger å ikke følge retningslinjene 
   

 • Styret kan vedta å stoppe all organisert trening i klubben igjen dersom lagene melder at det er for krevende å etterleve retningslinjene 

Baneoppmerking.PNG
Koronavettregler 16.04.2021.PNG
bottom of page